PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul  omunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate” Proiect: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate…

  
Proudly powered by WordPress