Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea
POCU/476/4/18/129309

BENEFICIARUL PROIECTULUI:

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI:

5.954.979,39 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT: 5.061.732,16 lei si valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 893.246,83 lei .

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 

25.06.2020 – 24.09.2022

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea.
Astfel, proiectul vizează acțiuni pentru minim 270 de copii după cum urmează :
– Identificarea unui număr de 250 de copii expuși riscului separării de familie pentru care se vor asigura servicii de consiliere și sprijin. Din aceștia, pentru minim 100 de copii cu dizabilităti din zona Delta Dunării se vor asigura servicii de recuperare, iar pentru un număr de minim 150 de copii se vor asigura servicii de prevenire a separării de familie. Din acești 150 de copii, 100 de copii vor beneficia de servicii de consiliere și sprijin în Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii.
Din totalul de 250 de cazuri se estimează acordarea unui număr de 200 de subvenții care vor consta în ajutor material și sprijin pentru evitarea riscului de separare de familie.
– Identificarea unui minim de 20 de copii anterior institutionalizați și deja reintegrați în familie.
Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în județul Tulcea, cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa și de a întări drepturile copilului.

Știri

Proiectul ”Intotdeauna în familie”  pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea / POCU/476/4/18/129309, derulat in perioada iunie 2020 – ianuarie 2023, a avut ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizarea și dezvoltarea de servicii sociale alternative de…

  
Proudly powered by WordPress