Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1. Creșterea gradului de conștientizare, a accesului și participării la acțiuni destinate promovării și respectării drepturilor copilului, precum și la acțiunile de prevenire a separării copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare în comunitate;
  2. OS2. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a minim 250 de copii din comunitate, aflați în risc de separare de familie precum și servicii de acompaniere a copilului expus riscului și a familiei acestuia în vederea asigurării dreptului copilului la identitate, sănătate și educație;
  3. OS3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii destinat unui număr de minim 100 de copii, având ca scop asistarea părințiilor pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii va fi înființat în Municipiul Tulcea;
  4. OS4. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități pentru un numar de minim 100 copii cu dizabilități din comunitate aflat în zona Delta Dunării. Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități va fi înființat pe Nava Construcție Plutitoare înregistrată la Autoritatea Navală Română cu nr. 831, înmatriculată la Căpitănia Portului Tulcea, în localitatea Tulcea;
  5. OS5. Creșterea nivelului de calitate a vieții copiilor și familiilor acestora prin asigurarea unor instrumente de inovare socială respectiv acordarea de subvenții financiare pentru minim 200 de copii aflați în situatie de risc de separare și pentru minim 85 de familii ale acestor copii din comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie;
  6. OS6. Asigurarea unor instrumente de inovare socială respectiv acordarea de subvenții financiare pentru minim 20 de copii reintegrați din sistemul rezidențial și pentru 15 familii în care s-a realizat reintegrarea copiilor.

GRUPUL ȚINTĂ:

este format din 270 de copii care provin din județul Tulcea, după cum urmează:

  • 20 copii/tineri deja reintegrați;
  • 250 copii copii expuși riscului de separare de familie, care vor beneficia de serviciile acordate în comunitate în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii si a Centrului Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.