PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul  omunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate” Proiect: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea COD SMIS 2014+: 129309

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT ASISTENT SOCIAL

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de  eparare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea – COD SMIS 2014+: 129309, recrutează expert asistent social (2 posturi) pentru derularea subactivității A.2.3 . Selectia grupului tinta si monitorizarea acestuia si a subactivitatii 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a copiilor aflati in risc de acompaniere a copilului expus riscului.

Atribuții generale:

• coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa;
• elaborareaza planul de interventie pentru masurile de sprijin din cadrul proiectului;
• asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
• acţionează pentru prevenirea separării copilului de familie, a abandonului şcolar şi a neşcolarizării
copiilor;
• acţionează în scopul prevenirii abuzului, neglijării copiilor şi a violenţei în familie;
• acţionează în scopul prevenirii exploatării prin muncă a copilului;
• colaborează cu echipa multidisciplinară şi cu profesioniştii implicaţi în instrumentarea cazului din
partea DGASPC Tulcea
• efectuează vizite periodice pentru o perioadă de 6 luni la domiciliul copiilor aflati in situatii de
risc, care beneficeaza de serviciile oferite in cadrul proiectului;
• informează şi consiliază beneficiarii în vederea obţinerii drepturilor legale, conform legislaţiei în
vigoare;
• elaboreaza procedura de lucru privind activitatea A 3.1.;
• formuleaza propuneri in ceea ce priveste tipul de subventii de care pot beneficia membrii GT si
propune modalitatea sub care vor fi acordate aceste subventii;
• colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Tulcea, alte instituţii şi ONG-uri în scopul atingerii
obiectivelor propuse pentru soluţionarea cazurilor sociale

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14
„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate”
Proiect: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru
asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea
COD SMIS 2014+: 129309
• realizeaza evaluarea sociala a copiilor aflati in situatii de risc de separare de familie;
• formularea recomandarilor privind sprijinul de care copii aflati in situatii de risc de separare de
familie au nevoie pentru a depasi situatia de dificultate in care se afla;
• monitorizarea pentru o perioada de minim 6 luni a fiecarui copil identificat ca fiind intr-o situatie
de risc;
• este responsabil cu identificarea de alte servicii suport/resursa care nu sunt oferite in cadrul
proiectului, dar care pot raspunde pozitiv imbunatatirii situatiei copilului aflat in risc de separare de
familia sa;
• participa la elaborarea indrumarului pentru identificare și monitorizare a situațiilor de risc de
separare a copilului de familia sa, care va fi prezentat si discutat impreuna cu partipantii la
activitatea A 2.1.
• sprijina si participa la activitatea de selectie GT si monitorizare (A2.3.)
Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:
Educație solicitata: Studii superioare, specializarea asistenta sociala:- 3 ani
Experiență solicitata: Vechime generala specifica – 2 ani;
– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor
Sociali
– Bune abilitati de utilizare a computerului
– Cunoasterea legislatiei specifice in domeniul serviciilor sociale
– Abilitati de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare
– Capacitate de analiza si sinteza
– Capacitate de lucru individual si în echipa
– Abilitati dezvoltate de comunicare, relationare si adaptabilitate
Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul Tulcea,
precum si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti.
Norma de lucru: perioada determinata
A2.3 – 2 h x 21 zile x 2 luni
A3.1 – 2 hx21 zile x2 luni
A3.1 – 4 h x 21 zile x 21 luni
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14
„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate”
Proiect: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru
asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea
COD SMIS 2014+: 129309
Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite
conditiile de vechime, la adresa de email: office@sera.ro, până la data de 24.08.2020. Vă rugăm să
menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social POCU/476/4/18/129309.
Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt.
Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi
prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de
munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.
Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link:
http://www.sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/166-comunicat-de-presa-lansarea-proiectuluiintotdeauna-
in-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-a-riscului-de-separare-si-pentru-asigurareaserviciilor-
de-recuperare-de-proximitate-copiilor-din-judetul-tulcea-pocu-476-4-18-129309.html

  
Proudly powered by WordPress