Materialul informativ general este elaborat in conformitate cu planul de campanie pentru subactivitatea A2.2., Metodologia de derulare a evenimentelor din cadrul subactivitatii A2.1, Cererea de finantare si normele in vigoare. Materialul va fi utilizat pentru promovarea in randul comunitatii si a informarii grupului tinta cu privire la activitatile/ serviciile din cadrul proiectului, respectiv Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti. Materialul poate suferi modificari/ completari corelandu-se astfel informatiile cu specificul perioadei de implementare a proiectului si cu rezultatele obtinute. (locatie, numar beneficiari, rezultate, interventii etc).

Masurile de informare si publicitate ale proiectului derulate prin A2 vor asigura informarea beneficiarilor cu privire la scopul si obiectivele proiectului, astfel incat sa poata beneficia de serviciile oferite. Promovarea proiectului, activitatilor si a serviciilor acestuia se va realiza cu respectarea si implementarea elementelor specifice de identitate vizuala, diferentierea modului de prezentare a proiectului, coordonarea editarii materialelor informative si de prezentare in conformitate cu Manualul de identitate vizuala al POCU. Se vor asigura masurile minime de informare si publicitate prevazute in „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020”, cu modificarile si completarile ulterioare.

 NUMELE PROIECTULUI: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea

Cod proiect POCU/476/4/18/129309 129309

 SURSA DE FINANTARE: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Componentă 1 – Apel: POCU/476/4/18/129309 Operatiune compozita OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pentru copii si tineri – Regiuni mai putin dezvoltate.

 BUGETUL PROIECTULUI: 5.954.979,39 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT: 5.061.732,16 lei si valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 893.246,83 lei .

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 25.06.2020 – 24.09.2022

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea.

Astfel, proiectul vizează acțiuni pentru minim 270 de copii după cum urmează :

– Identificarea unui număr de 250 de copii expuși riscului separării de familie pentru care se vor asigura servicii de consiliere și sprijin. Din aceștia, pentru minim 100 de copii cu dizabilităti din zona Delta Dunării se vor asigura servicii de recuperare, iar pentru un număr de minim 150 de copii se vor asigura servicii de prevenire a separării de familie. Din acești 150 de copii, 100 de copii vor beneficia de servicii de consiliere și sprijin în Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii.

Din totalul de 250 de cazuri se estimează acordarea unui număr de 200 de subvenții care vor consta în ajutor material și sprijin pentru evitarea riscului de separare de familie.

– Identificarea unui minim de 20 de copii anterior institutionalizați și deja reintegrați în familie.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la  drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în județul Tulcea, cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa și de a întări drepturile copilului.

 OBIECTIVELE SPECIFICE ATINSE

Prin infiintarea si functionarea Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii se ating urmatoarele obiective specifice:

OS2. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a minimum 250 de copii din comunitate, aflați în risc de separare de familie precum și servicii de acompaniere a copilului expus riscului și a familiei acestuia în vederea asigurării dreptului copilului la identitate, sănătate și educație;

OS3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii destinat unui număr de minimum 100 de copii, având ca scop asistarea părinților pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii este înființat în Municipiul Tulcea.

CENTRUL DE CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII

ADRESA:  Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii (CCSPC) – Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, România – Strada Spitalului nr. 28.

DESCRIERE CCSPC

Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii (CCSPC) reprezinta unul dintre serviciile furnizate in cadrul proiectului.

CCSPC este un serviciu de zi care sprijina si asista parintii/reprezentantii legali pentru a face fata dificultatilor psihosociale care afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, si sprijina copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Acest serviciu social va functiona cu respectarea prevederilor Standardului minim de calitate aplicabil în domeniul serviciilor sociale, respectiv Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. CCSPC desfasoara activitati de informare si sensibilizare privind problematica copilului si a familiei, de promovare a serviciilor oferite si stabileste relatii de colaborare cu institutii, organizatii si/sau alte grupuri de suport comunitar.

SCOPUL CCSPC

Scopul acestui serviciu social este de a spijini si asista parintii/potentialii parinti pentru a face fata dificultatilor psihosociale care afecteaza relatiile familiale inclusiv prin organizarea de grupuri de sprijin pentru parinti, cupluri care urmeaza sa devina parinti si alte persoane interesate de problematica familiei, la cerere.

ROLUL CCSPC

Rolul centrului este acela de a preveni separarea copilului de familie si prevenirea intrarii copilului in sistemul de protectie.

Activitatile de prevenire a separarii copilului de familie si a intrarii copilului in sistemul de protectie trebuie sa fie o prioritate a serviciului public, din mai multe considerente.

In primul rand, e mai usor si mai eficient sa previi decat sa tratezi: printr-o interventie timpurie asupra cauzelor care favorizeaza abandonul/institutionalizarea copilului sau deteriorarea relatiilor familiale sansele de reusita sunt mult mai mari. Comunitatea va putea „recastiga” nu numai copilul, ci si familia, care va fi ajutata sa depaseasca situatia dificila. In al doilea rand, demersul de reintegrare a copilului este mult mai putin traumatizant pentru copil, decat atunci cand se intervine dupa ce familia l-a abandonat si au fost luate masuri de plasament in institutie sau familie substitutiva.

In al treilea si nu in ultimul rand ca importanta, costul masurilor de prevenire este mult mai mic decat cel al masurilor de protectie dupa intrarea in sistem.

Un program de prevenire eficient se bazeaza pe cunoasterea factorilor de risc si pe evaluarea nivelului acestora la fiecare caz in parte. Identificarea factorilor de risc nu este deloc usoara si trebuie perceputa ca o activitate dinamica, incadrata intr-un context specific, aflat permanent in evolutie. Riscul nu trebuie apreciat in mod absolut, ci ca probabilitate: o interventie timpurie poate fi comparata cu inclinarea balantei dinspre „rau” spre „bine”, optimizand aspectele pozitive si minimizandu-le pe cele negative.

OBIECTIVE CCSPC:

 • Cresterea numarului de parinti care constientizeaza nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emotional;
 • Cresterea numarului de parinti care constientizeaza factorii ce pun în pericol sanatatea, securitatea, dezvoltarea morala, educatia si integrarea sociala a copilului;
 • Îmbunatatirea abilitatilor parintilor în ceea ce priveste îngrijirea si dezvoltarea copiilor;
 • Sprijinirea familiilor/parintilor prin dezvoltarea de retele/grupuri de sprijin;
 • Reducerea numarului de copii care ajung în institutii datorita unor dificultati temporare prin care trec parintii acestora;
 • Cresterea gradului de implicare a profesionistilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa.

 CUI NE ADRESAM?

Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti Si Copii (CCSPC) se adreseaza unui numar total de 150 persoane, beneficiari directi si indirecti ai proiectului, de pe raza judetului Tulcea si ITI DD:

 • 100 copii inclusi in grupul tinta
 • 50 parinti/ reprezentanti legali/tutori ai copiilor.

 Consilierea se adresează:

 1. Copiilor care au probleme de dezvoltare si/sau dificultati de integrare in familie, şcoala sau in colectivitatea in care trăiesc.
 2. Părinţilor/reprezentantilor legali/ tutori care:
 • necesita competente/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice in domeniu,
 • trăiesc in medii dezavantajate, unde se practica modele de îngrijire si creştere a copiilor care nu corespund sau sunt in contradicţie cu modelele general acceptate in comunitate,
 • constata existenta/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normala/armonioasa a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun in pericol integrarea lor familiala, sociala, şcolara, profesionala.

ACTIVITATI DERULATE IN CADRUL CCSPC:

 • evaluare initiala si detaliata
 • intocmire plan individualizat de consiliere
 • consiliere psihosociala pentru familie si copil
 • consiliere familiala
 • suport emotional
 • socializare si reinsertie sociala
 • consilierea parintilor pentru depasirea unor situatii de dificultate care pun in pericol dezvoltarea copiilor
 • sprijinirea si consilierea copiilor care au dificultati de dezvoltare si/sau integrare in familie, scoala
 • seminarii educationale pentru parinti in vederea reducerii agresivitatii copiilor si adolescentilor
 • programe de tip Scoala Parintilor.

Activitatile derulate in cadrul CCSPC se focalizeaza pe:

 • consilierea parintilor pentru depasirea unor situatii de dificultate (divort, pierderea locului de munca, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soti etc.) care pun in pericol dezvoltarea copiilor sau care genereaza riscuri de separare a copiilor de mediul lor famitial;
 • informarea parintilor in vederea acoperirii nevoilor copiilor;
 • consolidarea abilitatilor si cunostintelor parintilor privind ingrijirea si educarea copilului;
 • sprijinirea si consilierea copiilor care au dificultati de dezvoltare si/sau integrare in familie, scoala, grupuri socio-profesionale;
 • identificarea dificultatilor socio-emotionale si comportamentale la copil.

PRINCIPIILE URMARITE IN ACTIVITATEA DE CONSILIERE DIN CADRUL CCSPC:

 • Familia ca mediu prioritar de îngrijire si educare a copilului;
 • Responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti;
 • Ascultarea opiniei copilului si luarea în considerare a acesteia, tinând cont de vârsta si gradul sau de maturitate;
 • Asigurarea stabilitatii si continuitatii în îngrijirea, cresterea si educarea copilului;
 • Respectarea identitatii culturale, etnice, religioase si lingvistice a clientilor;
 • Celeritate în luarea oricarei decizii cu privire la copil;
 • Promovarea parteneriatului cu copilul, familia, structuri si grupuri locale;
 • Promovarea responsabilizarii clientilor si încurajarea initiativei acestora;
 • Valorizarea capacitatilor si resurselor clientilor;
 • Implicarea comunitatii si responsabilizarea ei pentru protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Respectarea confidentialitatii informatiilor despre beneficiari.

 PERSONALUL CCSPC:

 • Niculai Mirela – Coordonator CCSPC
 • Liferie Maria – Expert asistent social CCSPC 1
 • Calin Adina Mihaela – Expert asistent social CCSPC 2
 • Vasile Daniela – Expert psiholog CCSPC

 REZULTATE ACTIVITATI SI INTERVENTII CCSPC

 • Contracte CCSPC aprilie – septembrie 2021: 50 copii si 14 familii (21 parinti)
 • Total copii consiliati in cadrul CCSPC in perioada aprilie – septembrie 2021: 44 copii
 • Total familii / parinti consiliati in cadrul CCSPC in perioada aprilie – septembrie 2021: 14 familii (21 parinti)

Informatiile incluse in acesta sectiune vor fi actualizate periodic in functie de stadiul implementarii activitatilor din cadrul CCSPC. (nr. beneficiari consiliati, rezultate obtinute, material foto etc.)

  
Proudly powered by WordPress