Prezentul material este elaborat in conformitate cu planul de campanie pentru subactivitatea A2.2., Metodologia de derulare a evenimentelor din cadrul subactiviatii A2.1, Cererea de finantare si normele in vigoare. Materialul va fi utilizat in cadrul campaniei de informare si promovare privind drepturile copilului, activitatea A2 Campanii de informare si constientizare, actiuni de promovare a egalitatii de sanse si nediscriminare. Materialul poate suferi modificari/ completari corelandu-se astfel informatiile cu specificul perioadei de implementare a proiectului si cu rezultatele obtinute.

Masurile de informare si publicitate ale proiectului derulate prin A2 vor asigura informarea beneficiarilor cu privire la scopul si obiectivele proiectului, astfel incat sa poata beneficia de serviciile oferite. Promovarea proiectului, activitatilor si a serviciilor acestuia se va realiza cu respectarea si implementarea elementelor specifice de identitate vizuala, diferentierea modului de prezentare a proiectului, coordonarea editarii materialelor informative si de prezentare in conformitate cu Manualul de identitate vizuala al POCU. Se vor asigura masurile minime de informare si publicitate prevazute in „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020”, cu modificarile si completarile ulterioare.

PREZENTARE PROIECT

NUME PROIECT:

Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea

POCU/476/4/18/129309

 SURSA DE FINANATARE:

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investiții 9.iv – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Componenta 1 – Apel: POCU/476/4/18/129309 Operatiune compozita OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pentru copii si tineri – Regiuni mai putin dezvoltate.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 25.06.2020 – 24.09.2022

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta elaborarea de masuri inovative pentru prevenirea separarii copilului de familie, dezinstituționalizare si dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea.

Astfel, proiectul vizeaza acțiuni pentru minim 270 de copii dupa cum urmeaza :

– Identificarea unui numar de 250 de copii expusi riscului separarii de familie pentru care se vor asigura servicii de consiliere si sprijin. Din acestia, pentru minim 100 de copii cu dizabilitati din zona Delta Dunarii se vor asigura servicii de recuperare, iar pentru un numar de minim 150 de copii se vor asigura servicii de prevenire a separarii de familie. Din acesti 150 de copii, 100 de copii vor beneficia de servicii de consiliere si sprijin în Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinți si Copii.

Din totalul de 250 de cazuri se estimeaza acordarea unui numar de minim 200 de subvenții care vor consta în ajutor material si sprijin pentru evitarea riscului de separare de familie.

– Identificarea unui minim de 20 de copii anterior institutionalizați si deja reintegrați în familie.

Prin implementarea acestui proiect se urmareste si derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum si promovarea egalitații de sanse si nediscriminarii în județul Tulcea, cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa si de a întari drepturile copilului.

ACTIVITAȚI FINANȚATE

 

A.1. Activitați specifice managementului proiectului

A1.1. Organizarea tehnica si financiara a proiectului

A1.2. Activitați transversale

A.2. Campanii de informare si constientizare, acțiuni de promovare a egalitații de sanse si nediscriminare

A.2.1. Masuri inovative de abordare si promovare a prevenirii separarii copilului de familie, promovarea egalitații de sanse si nediscriminarii

A.2.2 Campanie de informare si constientizare în domeniul promovarii si respectarii drepturilor copilului

A.2.3.Selecția grupului ținta si monitorizarea acestuia

A.3. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a situațiilor de risc de separare de familie

A 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie si de acompaniere a copilului expus riscului de separare

A.3.2. Implementarea unor masuri care vin în sprijinul dezinstituționalizarii si al furnizarii de servicii la nivelul comunitații prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separarii copilului de familia sa/institutionalizarii

A.4. Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurarii tranziției de la servicii de îngrijire rezidențiala catre servicii la nivelul comunitații

A.4.1. Înființarea si dezvoltarea serviciilor sociale

A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Parinți si Copii

A 4.3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitați

REZULTATE ASTEPTATE:

R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separarii copilului de familia sa, organizata în comunitate si derulata prin intermediul a 4 seminarii cu cate 20 participanți/eveniment si 4 mese rotunde cu cate 15 participanți

R1 (A2.1) la sf. Septembrie 2021:

 • 1 masa rotunda cu 19 participanti
 • 2 seminarii cu 48 de participanti
 • Accesul participantilor la evenimente se va face respectand principiile nediscriminarii si egalitatii de sanse.
 • Campaniile sustin lupta impotriva discriminariipe criterii legate de rasa si origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta, sex sau orientare sexuala si promovarea egalitatii de tratament.

Persoane informate: 63 familii/ parinti vizitati

R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalitații de sanse si nediscriminarii organizata în comunitate prin 6 evenimente a cate 60 participanti/eveniment

Evenimentele mari, de 60 de persoane, urmeaza sa fie organizate dupa ridicarea restrictiilor impuse de pandemia COVID – 19, avand in vedere interdictia autoritatilor legata de organizarea evenimentelor cu peste 50 de persoane, precum si obligativitatea detinerii certificatului verde de catre participanti.

R3. (A2.3.) Un numar total de 270 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/masurilor furnizate în cadrul proiectului, 100 de familii care se ocupa de cresterea copiilor aflați în situație de risc de separare sau reintegrați din sistemul rezidențial

In structura GT intra: 120 de copii provenind din mediul rural, 50 de copii de etnie roma si 40% din ITI Delta Dunarii. Din structura GT pot face parte si copii/ familii apartinand altor minoritati existente in Judetul Tulcea, respectiv ITI Delta Dunarii.

 • GT: 119 copii
 • Familii/ parinti: 35

 Total GT IANUARIE – SEPTEMBRIE 2021

 119 copii inclusi in GT, din care:

 • 73 fete si 46 baieti
 • 81 de copii din mediul rural si 38 de copii din mediul urban
 • 40 copii de etnie roma
 • 12 copii cu dizabilitati
 • 11 copii reintegrati 
 • 35 parinti/ familii beneficiari ai serviciilor din cadrul proiectului (din care 13 familii/ parinti din mediul urban)

R4.(A3.1.) Identificarea si monitorizarea unui numar de minim 250 copii aflați în risc de separare de familie

R5. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 220 de copii aflați în situație de risc si 100 de familii cu copii aflați în situație de risc de separare

R6. (A4.1.) 2 servicii sociale înființate

R6 la sfarsitul lui Septembrie 2021: un serviciu licentiat – Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii, Str. Spitalului nr. 28

R7. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui centru de consiliere si sprijin pentru parinți si copii, pentru un numar de minim 100 copii si 50 parinți.

R8. (A 4.3.) Furnizarea serviciilor sociale specifice abilitarii/reabilitarii copilului cu dizabilitați (kinetoterapie, consiliere psihologica, logopedie, activitați educative) în cadrul Centrului Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilitați pentru un numar minim de 100 copii cu dizabilitați.

PREZENTARE SERVICII

Serviciile oferite in cadrul proiectului “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea POCU/476/4/18/129309” sunt:

 • 1 Centru de consiliere – Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti Si Copii (CCSPC), str. Spitalului nr. 30, mun. Tulcea

Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti Si Copii este un serviciu de zi care sprijina si asista parintii/reprezentantii legali pentru a face fata dificultatilor psihosociale care afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, si sprijina copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Rolul centrului este acela de a preveni separarea copilului de familie si prevenirea intrarii copilului in sistemul de protectie.

Consilierea se adresează:

 • Copiilor care au probleme de dezvoltare si/sau dificultati de integrare in familie, şcoala sau in colectivitatea in care trăiesc – 100 copii inclusi in grupul tinta
 • Părinţilor/reprezentantilor legali/ tutori ai copiilor inclusi in GT – 50 parinti/ reprentati legali/tutori ai copiilor care:

Obiectivele CCSPC:

 • Cresterea numarului de parinti care constientizeaza nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emotional;
 • Cresterea numarului de parinti care constientizeaza factorii ce pun în pericol sanatatea, securitatea, dezvoltarea morala, educatia si integrarea sociala a copilului;
 • Îmbunatatirea abilitatilor parintilor în ceea ce priveste îngrijirea si dezvoltarea copiilor;
 • Sprijinirea familiilor/parintilor prin dezvoltarea de retele/grupuri de sprijin;
 • Reducerea numarului de copii care ajung în institutii datorita unor dificultati temporare prin care trec parintii acestora;
 • Cresterea gradului de implicare a profesionistilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa.

 

 • R7 la sfarsitul lunii septembrie: Contracte CCSPC aprilie – septembrie 2021: 50 copii si 14 familii (21 parinti)
 • Total copii consiliati in cadrul CCSPC aprilie – septembrie 2021: 44 copii
 • Accesul persoanelor in cadrul centrului de consiliere se realizeaza cu respectarea principiilor de egalitate de sanse si nediscriminare.
 • 1 Centru Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilitati

Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitati reprezinta un serviciu inovativ care va asigura servicii de evaluare, recuperare complexa, consiliere, socializare si reintegrare socio-familiala, precum si ingrijire de zi, adresandu-se unui numar de aproximativ 100 copii cu dizabilitati, aflati în risc de separare de familie.

Serviciul social va acoperi intreaga gama de activitati care sunt nec esare pentru a raspunde

copilului cu dizabilitati aflat in dificultate:

– evaluare complexa

– recuperare

– socializare

– consiliere, asistenta si sprijin

Interventia specializata a personalului Centrului itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitati va urmari trei obiective :

– acordarea serviciilor specializate de recuperare, adaptate gradului de dizabilitate;

– cresterea gradului de acces la servicii sociale de calitate, pentru copii din zona ITI -Delta Dunarii;

– asigurarea serviciilor de sprijin, menit sa previna separarea copilului de familia sa.

Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitati are ca misiune prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activitati de

îngrijire, educare, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala pentru copii, cât si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti, reprezentanti legali sau alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilitati.

 • Acordare de subventii pentru 220 de copii si 100 de familii

Proiectul Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea vine cu o masura inovativa reprezentata de acordarea unui ajutor sub forma de subventie ca masura de sprijin care contribuie la: prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului precum si la asigurarea unui climat familial optim pentru dezvoltarea armonioasa a copilului.

In cadrul activitatii se are in vedere acordarea unui numar de 220 subventii pentru copii aflati in situati de risc de separare de familia lor, precum si 100 de subventii acordate familiilor care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului expus riscului.

Beneficiul acordarii acestor subventii, atat pentru copii cat si pentru familii, consta in scaderea numarului de copii aflati în dificultate pentru care se stabileste masura de protectie în institutii de tip rezidential, prin mentinerea acestora in cadrul familiilor biologice.

Activitatea are in vedere acordarea de subventii, dupa cum urmeaza:

– 220 copii vor beneficia de subventii, insemnand o subventie cuprinsa intre min 1000 lei/copil si max 8600 lei/copil pe o perioada de maxim 6 luni, etapizat dupa caz si in functie de nevoile identificate;

– 100 familii vor beneficia de subventii, insemnand o subventie cuprinsa intre 1500 lei/familie si 10500 lei/familie, pe o perioada de maxim 3 luni, etapizat dupa caz si in functie de nevoile identificate.

 

 • R 5 : Ianuarie – Septembrie 2021: 116 subventii copii si 34 subventii pe familie

PREZENTARE DREPTURI COPIL 

 

Proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea POCU/476/4/18/129309” isi propune (atat prin campaniile de promovare a drepturilor copilului, cat si prin cele destinate prevenirii separarii copilului de familia sa) sa asigure servicii de informare si prevenire, menite sa constientizeze populatia, dar si specialistii, persoanele cu factori de decizie asupra importantei mentinerii copilului in familia sa, atat la nivel individual cat si la nivel societal.

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului, adoptata de Adunarea Generala a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, asumata si de Romania. La noi, Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) reprezinta cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.

 

Drepturile copiilor sunt drepturile tuturor persoanelor cu varsta sub 18 ani. Scopul acestora este sa protejeze copiii si tinerii: ei trebuie sa fie trataţi si respectaţi ca oameni, cu acces deplin la drepturile care sunt conferite tuturor cetățenilor. Însa drepturile copiilor recunosc si faptul ca vulnerabilitatea lor, o consecinţa a varstei fragede si lipsei de maturitate a acestora, ne impune sa acordam o atenţie aparte nevoilor de protecţie si îngrijire speciale ale copiilor.

Drepturile copiilor includ dreptul tinerilor de a fi trataţi cu demnitate si respect, la protecţie împotriva oricarei forme de discriminare, de a le fi satisfacute nevoile primare – cum ar fi hrana, siguranţa, îngrijire medicala, educaţie, precum si de a juca un rol activ în societate.

Drepturile copilului așa cum sunt enunțate în Convenție:

 1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
 2. Copilul are dreptul de a menține relații personaleși contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsură dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personaleși contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educațiecare să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității
 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.
 7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatariisi nu poate fi constrans la o munca ce comporta un risc potențial sau care este susceptibila sa îi compromita educația ori sa îi dauneze sanatații sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistența sociala si de asigurari sociale, în funcție de resursele si de situația în care se afla acesta si persoanele în întreținerea carora se gaseste.
 10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiantesi substanțe psihotrope, asa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
 11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricarei forme de exploatare;
 12. Copilul cu handicapare dreptul la îngrijire speciala, adaptata nevoilor.
 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vieții sale intime, private si familiale. Este interzisa orice acțiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul acestuia la viața intima, privata si familiala.
 14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Parinții sau dupa caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum si persoanele care prin natura funcției promoveaza si asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații si sfaturi în funcție de varsta si gradul de înțelegere al acestora precum si de a le permite sa-si exprime punctul de vedere, ideile si opiniile.
 15. Copilul capabil de discernamantare dreptul de a-si exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care îl priveste. În orice procedura judiciara sau administrativa care îl priveste, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit varsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat si copilul care nu a împlinit varsta de 10 ani daca autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui este necesara pentru soluționarea cauzei.
 16. Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiințasi religie. Potrivit Art. 491 al Codului Civil al Romaniei:[1] “(1) Parinții îndruma copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținand seama de opinia, varsta si de gradul de maturitate ale acestuia, fara a-l putea obliga sa adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit varsta de 14 ani are dreptul sa îsi aleaga liber confesiunea religioasa.”
 17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale si informale, precum si dreptul la libertatea de întrunire pasnica, în limitele prevazute de lege.
 18. Copilul aparținand unei minoritați etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viața culturala proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunitații din care face parte.
 19. Copilul are dreptul la respectarea personalitații si individualitații sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 20. Copilul are dreptul la odihna si vacanța.
 21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violentaneglijentaabuzsau rele-tratamente.
 22. Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parinții sai. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o atmosfera de afecțiune si de securitatemateriala si morala.
 23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea parinților sai sau care, în vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativa.
 24. Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum si asupra modalitaților de exercitare a acestora.

Drepturi civile si politice:  dreptul la viata, dreptul la nume si la cetatenie, dreptul de a-si pastra identitatea, dreptul de a nu fi separati de parintii sai, dreptul de a mentine legatura cu parintii (in cazul divortului), dreptul copilului la reintregirea familiei, dreptul la opinie libera, libertate de experimare, dreptul la gandire constiinta si religie, dreptul la informare.

Drepturi economice si sociale: dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de servicii medicale si de reeducare, dreptul de a beneficia de securitate sociala, dreptul la un nivel de viata suficient; dreptul la educatie, dreptul la odihna si vacanta, dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii economice.

PRINCIPIILE GENERALE ALE PROTECTIEI SI PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI

 1. Principiul respectarii interesului superior al copilului
 2. Principiul nediscriminarii si egalitatii de sanse „
 3. Principiul privind protejarea vieţii, supravieţuirea si dezvoltarea copilului
 4. Principiul privind participarea la procesul decizional
 5. Principiul responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului si indeplinirea obligatiilor parintesti
 6. Principiul descentralizarii serviciilor de protectie a drepturilor copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele private autorizate
 7. Principiul respectarii demnitatii copilului
 8. Principiul asigurarii stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului tinand cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica in cazul luarii unei masuri de protectie
 9. Principiul celeritatii in luarea oricarei decizii cu privire la copii
 10.  Principiul asigurarii protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului
 11.  Principiul interpretarii fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu ansamblul reglementarilor din aceasta materie.

Surse :

 

         Cererea de finantare POCU/476/4/18/129309 

 • Contract de finantare nr. 12586/24.06.2020
 • Conventia ONU asupra drepturilor Copilului
 • Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției asupra Drepturilor Copilului 1989
 • Strategia Nationala Pentru Protectia Si Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020
 • Legii 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului -republicata
 • Acordului de Parteneriat 2014-2020
 • Recomandarile Specifice de Tara 2014
 • Programul National de Reforma
 • Constitutia Romaniei
 • Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii – ANDPDCA
  
Proudly powered by WordPress