FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, derulează, în perioada iunie 2020 – septembrie 2022, proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cu un buget de 5.954.979,39 de lei.
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovatoare pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea. Grupul țintă este alcatuit din 270 de copii provenind din județul Tulcea și ITI Delta Dunării:- 120 de copii provenind din mediul rural, 50 de copii de etnie romă și aproximativ 100 de copii cu dizabilități din Delta Dunării, precum și 100 de familii care se  ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc de separare.Accesul la serviciile și activitățile din proiect se va face cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.

Proiectul vizează și o campanie de prevenire a  separării copilului de familia sa, organizată în comunitate, precum și o campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nedis-criminării organizată, cu rolul conștientizării popu-lației cu privire la aceste drepturi ale copiilor.   Drepturile copiilor sunt drepturile tuturor persoa- nelor sub 18 ani, scopul lor fiind acela de a protejacopiii și tinerii: ei trebuie sa fie trataţi si respectaţica oameni, cu acces deplin la drepturile care suntconferite tuturor cetățenilor, însă cu o atenție aparte acordată nevoilor speciale de protecţie si îngrijire ale copiilor, mult mai vulnerabili decât adulții.    Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția   asupra Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și   asumată și de România. La noi, Legea nr. 272 din  21 iunie 2004 (republicată) reprezintă cadrul legal  privind respectarea, promovarea și garantarea    drepturilor copilului.       Drepturile copiilor includ dreptul tinerilor de a fi tra-   tați cu demnitate și respect, la protecţie împotriva      oricarei forme de discriminare, de a le fi satisfacute    nevoile primare – cum ar fi hrana, siguranţa, îngrijire   medicală, educaţie, precum și de a juca un rol activ    în societate.

Drepturile copilului prevăzute de  Convenția ONU din 1989

 

 1. Copilul are DREPTUL SĂ CREASCĂ ALĂTURI DE PĂRINȚI,   într-un mediu cu afecțiune și siguranță materială și morală.
 2. Copilul are DREPTUL DE A MENȚINE RELAȚII ȘI CONTACTE DIRECTE CU PĂRINȚII, rudele și apropiații lui,inclusiv în caz de separare de ambii părinți sau de unul din ei, dacă nu contravine interesului copilului, sau   dacă părinții locuiesc în state diferite.
 3. Copilul are DREPTUL DE A BENEFICIA DE UN NIVEL DE TRAI OPTIM pentru dezvoltarea sa.
 4. Copilul are DREPTUL DE A PRIMI O EDUCAȚIE DE CALITATE.
 5. Copilul are DREPTUL DE A SE BUCURA DE CEA MAI BUNĂ STARE DE SĂNĂTATE POSIBILĂ și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare.
 6. Copilul are DREPTUL DE A FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII și oricăror forme de violență, neglijență, abuz sau reletratamente.

 

Drepturi legate de propria persoană a copilului

 1. Copilul are DREPTUL LA PROTEJAREA IMAGINII publice și a vieții sale intime, private și familiale.
 2. Copilul are DREPTUL LA LIBERTATE de exprimare, de gândire, de conștiință și religie.
 3. Copilul are DREPTUL LA LIBERTATE DE ASOCIERE.
 4. Copilul are DREPTUL LA VIAȚĂ CULTURALĂ PRO- PRIE (în cazul celor care aparțin unei minorități etnice, religoase sau lingvistice).
 5. Copilul are DREPTUL LA STABILIREA ȘI PĂSTRAREA IDENTITĂȚII sale.

Drepturi referitoare la dezvoltarea copilului

 1. Copilul are DREPTUL DE A BENEFICIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI DE ASIGURĂRI SOCIALE,în funcție de resursele și de situația părinților.
 2. Copilul are dreptul la ODIHNĂ și VACANȚĂ.
 3. Copilul are DREPTUL DE A FI PROTEJAT împotriva consumului de droguri.
 4. Copilul cu handicap are DREPTUL LA ÎNGRIJIRE SPECIALĂ, adaptată nevoilor sale.
 5. Orice copil care este, temporar sau defini- tiv lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, pentrua-i proteja interesele, nu poate fi lăsat în grija părinților, are DREPTUL LA PROTECȚIE ALTERNATIVĂ.
 6. Copilul are DREPTUL DE A-I FI RESPECTATEPERSONALITATEA ȘI INDIVIDUALITATEA SA și nupoate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 7. Copilul are DREPTUL SĂ DEPUNĂ ȘI SINGUR PLÂNGERI referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.

 

Despre SERA ROMANIA

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, înfIinţată în martie 1996, recunoscută pentru expertiza sa de peste 25 de ani în domeniul protecției copilului şi al promovării drepturilor copiilor. În parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, organizația ajută la menținerea copilului în familia naturală și la dezvoltarea de soluții alternative la instituționalizarea copilului. În toți acești ani, Fundația SERA ROMÂNIA a contribuit la o viață mai bună pentru aproximativ 100.000 de copii din toată țara.

 

Macheta pliant de promovare a drepturilor copilului

  
Proudly powered by WordPress