Centrul este deschis de Fundația SERA ROMÂNIA, cu sprijinul DGASPC Tulcea, în municipiul Tulcea (Str. Spitalului nr. 28, în incinta Sălii de sport a CP Speranța), în cadrul proiectului “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii (CCSPC) este un serviciu de zi care sprijină și asistă părinții/reprezentanții legali pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și, de asemenea, sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Centrul funcționează cu respectarea prevederilor Standardului minim de calitate aplicabil în domeniul serviciilor sociale, fiind licențiat conform legii.

Cui ne adresăm:

Centrul se adresează părinților / reprezentanților legali și copiilor de pe raza județului Tulcea, beneficiariidirecți ai proiectului și indirecți – instituții cu rol determinant în educarea și protecția copiilor, de pe raza județului Tulcea și ITI Delta Dunării:

– copii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc

– părinţi/reprezentanți legali/ tutori ai copiilor din proiect.

Accesul la serviciile centrului se realizează cu respectarea principiilor de egalitate de      șanse și nediscriminare.

Serviciile oferite:

– evaluarea problemelor prezentate

– consiliere psihosocială pentru familie și copil

– consiliere familială

– suport emoțional

– socializare și reinserție socială

– consilierea părinților pentru depășirea unor situații dificile care pun în pericol dezvoltarea copiilor

– sprijinirea și consilierea copiilor care au dificultățide dezvoltare și/sau integrare în familie/la școală.

Criterii de eligibilitate:

  • Domiciliul/reședința părinților/reprezentantului legal să figureze pe raza județuluiTulcea• Rezultatul evaluării inițiale să reflecteargumente care să justificenecesitatea demersului de consiliere psihologică/socială.

Contact:

Str. Spitalului nr. 28, în incinta centrului de plasament Speranța – Tulcea, jud. Tulcea

Tel: 0770.194.663

Echipa Centrului de consiliere:

  • Niculai Mirela – Coordonatorul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii
  • Liferie Maria – Expert asistent social la Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii
  • Călin Adina Mihaela – Expert asistent social la Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii
  • Vasile Daniela – Expert psiholog CCSPC

Acte necesare acordării serviciilor sociale, cuprinse în dosarul personal al beneficiarului

  • cerere prin care se solicită serviciile centrului, întocmită de către părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor. Cererea este semnată de unul dintre părinții copilului și este aprobată de șeful centrului
  • documente prin care se evidențiază referirea cazului

Ce ne propunem la Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii (CCSPC):

– Creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional;

– Creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educața și integrarea socială a copilului;

– Îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor;- Sprijinirea familiilor/ părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin;

– Reducerea numărului de copii care ajung în instituții din cauza unor dificultățitemporare prin care trec păriinții lor;

– Creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

Centrul de  consiliere și sprijin pentru părinți și copii  vizează un număr total de 150 de persoane, beneficiari direcți și indirecți ai proiectului, din județul Tulcea șiITI Delta Dunării (100 de copii și 50 de părinți). Până înseptembrie 2021, în cadrul Centrului au beneficiat dejade consiliere 44 de copii din grupul țintă al proiectului, 21 de părinți și 14 familii în total.

Informații despre proiect

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, derulează, în perioada iunie 2020 – septembrie 2022, proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cu un buget de 5.954.979,39 de lei, din care 5.061.732,16 lei reprezintă contribuția FSE.

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit,înfiinţatăîn martie 1996, recunoscută pentru expertiza sa de peste 25 de ani în domeniul protecției copilului şi al promovării drepturilor copiilor.

În parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, organizația ajută la menținerea copilului în familia naturală și la dezvoltarea de soluții alternative la instituționalizarea copilului. În toți acești ani, Fundația SERA ROMÂNIA a contribuit la o viață mai bună pentru aproximativ 100.000 de copii din țară.

Macheta flyer-ului

  
Proudly powered by WordPress