FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, derulează, în perioada iunie 2020 – septembrie 2022, proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cu un buget de 5.954.979,39 de lei – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovatoare pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea.

Grupul țintă este alcatuit din 270 de copii provenind din județul Tulcea și ITI Delta Dunării.

– 120 de copii provenind din mediul rural, 50 de copii de etnie romă și aproximativ 100 de copii cu dizabilități din  Delta Dunării. În proiect pot intra și copii/familii aparținând altor minorități existente în județul Tulcea, respectiv ITI Delta Dunării.

Accesul la serviciile și activitățile din proiect se va face cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta elaborarea de masuri inovative pentru prevenirea separarii copilului de familie, dezinstituționalizare si dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea.

Astfel, proiectul vizeaza acțiuni pentru minim 270 de copii dupa cum urmeaza :

– Identificarea unui numar de 250 de copii expusi riscului separarii de familie pentru care se vor asigura servicii de consiliere si sprijin. Din acestia, pentru minim 100 de copii cu dizabilitati din zona Delta Dunarii se vor asigura servicii de recuperare, iar pentru un numar de minim 150 de copii se vor asigura servicii de prevenire a separarii de familie. Din acesti 150 de copii, 100 de copii vor beneficia de servicii de consiliere si sprijin în Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinți si Copii.

Din totalul de 250 de cazuri se estimeaza acordarea unui numar de minim 200 de subvenții care vor consta în ajutor material si sprijin pentru evitarea riscului de separare de familie.

– Identificarea unui minim de 20 de copii anterior institutionalizați si deja reintegrați în familie.

Prin implementarea acestui proiect se urmareste si derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum si promovarea egalitații de sanse si nediscriminarii în județul Tulcea, cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa si de a întari drepturile copilului.

ACTIVITAȚI FINANȚATE

 

A.1. Activitați specifice managementului proiectului

A1.1. Organizarea tehnica si financiara a proiectului

A1.2. Activitați transversale

A.2. Campanii de informare si constientizare, acțiuni de promovare a egalitații de sanse si nediscriminare

A.2.1. Masuri inovative de abordare si promovare a prevenirii separarii copilului de familie, promovarea egalitații de sanse si nediscriminarii

A.2.2 Campanie de informare si constientizare în domeniul promovarii si respectarii drepturilor copilului

A.2.3.Selecția grupului ținta si monitorizarea acestuia

A.3. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a situațiilor de risc de separare de familie

A 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie si de acompaniere a copilului expus riscului de separare

A.3.2. Implementarea unor masuri care vin în sprijinul dezinstituționalizarii si al furnizarii de servicii la nivelul comunitații prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separarii copilului de familia sa/institutionalizarii

A.4. Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurarii tranziției de la servicii de îngrijire rezidențiala catre servicii la nivelul comunitații

A.4.1. Înființarea si dezvoltarea serviciilor sociale

A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Parinți si Copii

A 4.3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitați

REZULTATE:

R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separarii copilului de familia sa, organizata în comunitate si derulata prin intermediul a 4 seminarii cu cate 20 participanți/eveniment si 4 mese rotunde cu cate 15 participanți

R1 (A2.1) la sf. Septembrie 2021:

 • 1 masa rotunda cu 19 participanti
 • 2 seminarii cu 48 de participanti
 • Accesul participantilor la evenimente se va face respectand principiile nediscriminarii si egalitatii de sanse.
 • Campaniile sustin lupta impotriva discriminariipe criterii legate de rasa si origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta, sex sau orientare sexuala si promovarea egalitatii de tratament.

Persoane informate: 63 familii/ parinti vizitati

R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalitații de sanse si nediscriminarii organizata în comunitate prin 6 evenimente a cate 60 participanti/eveniment

Evenimentele mari, de 60 de persoane, urmeaza sa fie organizate dupa ridicarea restrictiilor impuse de pandemia COVID – 19, avand in vedere interdictia autoritatilor legata de organizarea evenimentelor cu peste 50 de persoane, precum si obligativitatea detinerii certificatului verde de catre participanti.

R3. (A2.3.) Un numar total de 270 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/masurilor furnizate în cadrul proiectului, 100 de familii care se ocupa de cresterea copiilor aflați în situație de risc de separare sau reintegrați din sistemul rezidențial

In structura GT intra: 120 de copii provenind din mediul rural, 50 de copii de etnie roma si 40% din ITI Delta Dunarii. Din structura GT pot face parte si copii/ familii apartinand altor minoritati existente in Judetul Tulcea, respectiv ITI Delta Dunarii.

 • GT: 119 copii
 • Familii/ parinti: 35

Total grup țintă SEPTEMBRIE 2021

  119 copii inclusi in GT, din care:

 • 73 fete si 46 baieti
 • 81 de copii din mediul rural si 38 de copii din mediul urban
 • 40 copii de etnie roma
 • 12 copii cu dizabilitati 
 • 11 copii reintegrati 
 • 35 parinti/ familii beneficiari ai serviciilor din cadrul proiectului (din care 13 familii/ parinti din mediul urban)

R4.(A3.1.) Identificarea si monitorizarea unui numar de minim 250 copii aflați în risc de separare de familie

R5. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 220 de copii aflați în situație de risc si 100 de familii cu copii aflați în situație de risc de separare

R6. (A4.1.) 2 servicii sociale înființate

R6 la sfarsitul lui Septembrie 2021: un serviciu licentiat – Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii, Str. Spitalului nr. 28

R7. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui centru de consiliere si sprijin pentru parinți si copii, pentru un numar de minim 100 copii si 50 parinți.

R8. (A 4.3.) Furnizarea serviciilor sociale specifice abilitarii/reabilitarii copilului cu dizabilitați (kinetoterapie, consiliere psihologica, logopedie, activitați educative) în cadrul Centrului Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilitați pentru un numar minim de 100 copii cu dizabilitați.

PREZENTARE SERVICII

Serviciile oferite in cadrul proiectului “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea POCU/476/4/18/129309” sunt:

 • 1 Centru de consiliere – Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti Si Copii (CCSPC), str. Spitalului nr. 30, mun. Tulcea

Centrul De Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti Si Copii este un serviciu de zi care sprijina si asista parintii/reprezentantii legali pentru a face fata dificultatilor psihosociale care afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, si sprijina copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Rolul centrului este acela de a preveni separarea copilului de familie si prevenirea intrarii copilului in sistemul de protectie.

Consilierea se adresează:

 • Copiilor care au probleme de dezvoltare si/sau dificultati de integrare in familie, şcoala sau in colectivitatea in care trăiesc – 100 copii inclusi in grupul tinta
 • Părinţilor/reprezentantilor legali/ tutori ai copiilor inclusi in GT – 50 parinti/ reprentati legali/tutori ai copiilor care:

Obiectivele CCSPC:

 • Cresterea numarului de parinti care constientizeaza nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emotional;
 • Cresterea numarului de parinti care constientizeaza factorii ce pun în pericol sanatatea, securitatea, dezvoltarea morala, educatia si integrarea sociala a copilului;
 • Îmbunatatirea abilitatilor parintilor în ceea ce priveste îngrijirea si dezvoltarea copiilor;
 • Sprijinirea familiilor/parintilor prin dezvoltarea de retele/grupuri de sprijin;
 • Reducerea numarului de copii care ajung în institutii datorita unor dificultati temporare prin care trec parintii acestora;
 • Cresterea gradului de implicare a profesionistilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa.

 

 • R7 la sfarsitul lunii septembrie: Contracte CCSPC aprilie – septembrie 2021: 50 copii si 14 familii (21 parinti)
 • Total copii consiliati in cadrul CCSPC aprilie – septembrie 2021: 44 copii
 • Accesul persoanelor in cadrul centrului de consiliere se realizeaza cu respectarea principiilor de egalitate de sanse si nediscriminare.
 • 1 Centru Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilitati

Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitati reprezinta un serviciu inovativ care va asigura servicii de evaluare, recuperare complexa, consiliere, socializare si reintegrare socio-familiala, precum si ingrijire de zi, adresandu-se unui numar de aproximativ 100 copii cu dizabilitati, aflati în risc de separare de familie.

Serviciul social va acoperi intreaga gama de activitati care sunt nec esare pentru a raspunde

copilului cu dizabilitati aflat in dificultate:

– evaluare complexa

– recuperare

– socializare

– consiliere, asistenta si sprijin

Interventia specializata a personalului Centrului itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitati va urmari trei obiective :

– acordarea serviciilor specializate de recuperare, adaptate gradului de dizabilitate;

– cresterea gradului de acces la servicii sociale de calitate, pentru copii din zona ITI -Delta Dunarii;

– asigurarea serviciilor de sprijin, menit sa previna separarea copilului de familia sa.

Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilitati are ca misiune prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activitati de

îngrijire, educare, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala pentru copii, cât si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti, reprezentanti legali sau alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilitati.

 • Acordare de subventii pentru 220 de copii si 100 de familii

Proiectul Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea vine cu o masura inovativa reprezentata de acordarea unui ajutor sub forma de subventie ca masura de sprijin care contribuie la: prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului precum si la asigurarea unui climat familial optim pentru dezvoltarea armonioasa a copilului.

In cadrul activitatii se are in vedere acordarea unui numar de 220 subventii pentru copii aflati in situati de risc de separare de familia lor, precum si 100 de subventii acordate familiilor care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului expus riscului.

Beneficiul acordarii acestor subventii, atat pentru copii cat si pentru familii, consta in scaderea numarului de copii aflati în dificultate pentru care se stabileste masura de protectie în institutii de tip rezidential, prin mentinerea acestora in cadrul familiilor biologice.

Activitatea are in vedere acordarea de subventii, dupa cum urmeaza:

– 220 copii vor beneficia de subventii, insemnand o subventie cuprinsa intre min 1000 lei/copil si max 8600 lei/copil pe o perioada de maxim 6 luni, etapizat dupa caz si in functie de nevoile identificate;

– 100 familii vor beneficia de subventii, insemnand o subventie cuprinsa intre 1500 lei/familie si 10500 lei/familie, pe o perioada de maxim 3 luni, etapizat dupa caz si in functie de nevoile identificate.

 

 • R 5 : Septembrie 2021: 116 subventii copii si 34 subventii pe familie

*Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în martie 1996, recunoscută pentru expertiza sa de peste 25 de ani în domeniul protecției copilului şi al promovării drepturilor copiilor. În parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, organizația ajută la menținerea copilului în familia naturală și la dezvoltarea de soluții alternative la instituționalizarea copilului. În toți acești ani, Fundația SERA ROMÂNIA a contribuit la o viață mai bună pentru aproximativ 100.000 de copii din țară.

  
Proudly powered by WordPress