Fundaţia SERA Romania, având ca partener asociat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, are plăcerea de a vă invita să participați la masa rotundă cu tema „Măsuri inovative de abordare şi promovare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea”.Evenimentul va avea loc în Sala Mihail…

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 POCU/476/4/18/Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul  omunității pentru copii și tineri -Regiuni mai puțin dezvoltate” Proiect: Intotdeauna in familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate…

Page 8 of 8 1 6 7 8
  
Proudly powered by WordPress