Am dat startul si evenimentelor dedicate promovarii drepturilor copilului – ”Drepturi egale pentru toți copiii din județul Tulcea: Promovarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul familiei”, cu o prima intalnire energizanta, cu un public numeros, la Dăeni, Jud Tulcea, una din comunitatile foarte active din zona.
Au participat peste 100 de beneficiari, parinti, copii, cadre didactice si membri ai comunitatilor din Daeni si din comunele din jur. Am discutat despre proiectul
„Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”.
De asemenea, am discutat despre drepturile copilului – ce prevede legislatia, care sunt institutiile care trebuie sa asigure respectarea acestor drepturi, ce drepturi si obligatii au parintii, despre rolul comunitatii si ce alte proiecte vin in sprijinul lor. Mulțumim colaboratorilor de la Daeni, doamnei Tica Bira pentru sprijinul in cadrul proiectului!
* Proiectul „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” – COD SMIS 2014+: 129309 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. Este implementat de Fundația SERA ROMÂNIA, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, are ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea și ITI Delta Dunării.
Proiectul vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii expuși riscului de separare de familie, prin acrodarea de subvenții pentru evitarea riscului de separare de familie și asigurarea de servicii de consiliere, sprijin și de recuperare în cadrul celor 2 centre care vor fi înființate în cadrul proiectului, respectiv: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Tulcea și Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.
  
Proudly powered by WordPress