Miercuri am organizat cea de-a treia masă rotundă cu tema „Măsuri inovative de abordare şi promovare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea”.
Au participat peste 20 de asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, mediatori care lucrează în serviciile de asistență socială și protecția copilului din Topolog și alte localitătți învecinate, alături de primarul orașului Topolog, Directorul Adjunct de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea Laura Micu și Directorul Fundației SERA Romania, Bogdan Simion.
Au fost discutate cele mai eficiente metode de prevenire a separării copilului de familia sa, cum pot fi menținuți copiii în familie și asigurate șansele egale și nediscriminarea, acestea fiind consemnate și pe fișele de lucru ale specialiștilor. De asemenea, s-au discutat și noile modificări la legea ce prevede protejarea drepturilor copilului.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” – COD SMIS 2014+: 129309, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, implementat de Fundaţia SERA ROMÂNIA, având ca partener asociat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea
* Proiectul „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” are ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea și ITI Delta Dunării.
Proiectul vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii expuși riscului de separare de familie, prin acrodarea de subvenții pentru evitarea riscului de separare de familie și asigurarea de servicii de consiliere, sprijin și de recuperare în cadrul celor 2 centre care vor fi înființate în cadrul proiectului, respectiv: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Tulcea și Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.
+5
  
Proudly powered by WordPress