Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități din Delta Dunării – navă construcție plutitoare este structurat ca un sistem integrat de servicii de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, kinetoterapie, logopedie și dezvoltare a deprinderilor de viața independentă, precum și servicii de sprijin și consiliere, oferite cu titlu gratuit copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani și părinților sau reprezentanților legali ai acestora.

Acesta este primul și singurul astfel de centru de recuperare din țară și răspunde nevoilor identificate la nivelul județului Tulcea, pentru dezvoltarea serviciilor de sprijin în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Acesta este de asemenea parte integrantă din proiectul ”Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, implementat de Fundația SERA ROMÂNIA și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Captal Uman 2014-2020.

Serviciile oferite sunt complementare demersurilor și eforturilor propriilor familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori, corespunzător nevoilor individuale ale copilului, în contextul socio-familial.

Acest tip de serviciu social vine în sprijinul copiilor cu dizabilități, al familiilor și al comunității defavorizate, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, de tipul dizabilității sau de statutul social.

Scopul este de a le asigura copilului și familiei acestuia mijloacele elementare necesare pentru a întruni condițiile asigurării creșterii copilului într-un mediu familial sănătos, lipsit de grija pentru asigurarea nevoilor sociale primare.

CATEGORII DE BENEFICIARI:

 • copiii cu dizabilități care trăiesc în județul Tulcea, preponderent în ITI Delta Dunării;
 • copiii cu dizabilități, din familie, care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială în vederea reducerii riscului izolării acestora în familie;
 • copiii cu dizabilități, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate, care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială;
 • copiii cu încadrare CES – cerințe educaționale speciale;
 • copiii fără certificat de încadrare în grad de handicap, care prezintă o evaluare din partea unui medic de specialitate sau a unui medic de familie.

Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități va asigura servicii de evaluare, recuperare complexă, consiliere, socializare și reintegrare socio-familială, precum și îngrijire de zi, adresându-se în următorul an unui număr de aproximativ 100 copii cu dizabilități din Delta Dunării, aflați în risc de separare de familie.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI OFERITE ÎN CENTRUL ITINERANT:

Principalele funcții ale serviciului social Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități din județul Tulcea sunt:

 1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități de recuperare:
 • kinetoterapie;
 • masaj de recuperare;
 • logopedie;
 • ergoterapie/ terapie ocupațională/ socializare;
 • terapie comportamentală;
 • consiliere psihologică: individuală/de grup/ pentru familie;
 • întâlniri de grup/ părinți/ reprezentanți legali/ tutori.
 1. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate.
 1. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a copiilor cu dizabilități, dar și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele vulnerabile din această categorie, prin asigurarea următoarelor activități:
 • dezvoltarea abilităților (în funcție de capacitatea maximă de dezvoltare) necesare integrării sociale;
 • realizarea unor programe educative adecvate nevoilor specifice fiecărui copil;
 • realizarea de programe complexe de abilitare și reabilitare, în funcție de deficiențele acestora;
 • socializarea copiilor cu dizabilități prin activități specifice;
 • consilierea părinților/ reprezentanților legali și sprijin în vederea orientării școlare.

Intervenția specializată a personalului Centrului itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități va urmări următoarele obiective:

– acordarea serviciilor specializate de recuperare, adaptate gradului de dizabilitate;

– creșterea gradului de acces la servicii sociale de calitate, pentru copiii din zona ITI –

Delta Dunării;

– asigurarea serviciilor de sprijin, menite să prevină separarea copilului de familia sa.

Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități are ca misiune prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educare, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât si a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți, reprezentanți legali sau alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități.

Serviciile sociale vor fi acordate în baza unui contract de acordare de servicii sociale, iar admiterea beneficiarilor se va face în baza procedurilor de lucru care vor fi dezvoltate la nivelul centrului itinerant.

Centrul intinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități va deservi beneficiarii, după cum urmează:

În perioada navigabilă, va deservi beneficiari care provin din zona ITI Delta Dunării. Pontonul pe care va funcționa Centrul itinerant va avea opriri, conform unui program stabilit, în mai multe localități din Deltă, precum Mahmudia, Murighiol, Sf. Gheorghe, Maliuc, Crișan, Sulina, Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, Isaccea, Măcin etc.

Proiectul își propune creșterea numărului copiilor care beneficiază de servicii sociale de calitate, menite să sprijine prevenirea separării acestora de familie. Totodată, proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții copilului cu dizabilități, prin serviciile oferite în cadrul Centrului itinerant.

 

Contact

Tel: 0770.194.663

* FUNDAȚIA SERA Romania, în calitate de beneficiar, derulează, în perioada iunie 2020 – septembrie 2022, proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cu un buget de 5.954.979,39 de lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovatoare pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea. Partenerul asociat este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  
Proudly powered by WordPress