Consiliul a adoptat recent o serie de Concluzii referitoare la Strategia Uniunii Europene privind drepturile copilului, cu un accent deosebit pe protecția drepturilor copiilor în situații de criză sau de urgență.

Având în vedere războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul ia act de necesitatea de a proteja copiii care se confruntă cu conflicte armate și consecințele acestora, în special de a-i proteja împotriva recrutării de către forțele armate, împotriva traficului de persoane, a adopțiilor ilegale, a exploatării sexuale și a separării de familiile lor.

Consiliul invită statele membre să îmbunătățească protecția copiilor în situații de urgență, inclusiv prin:

  • instituirea unor proceduri de primire care să asigure o cazare protectoare, adaptată nevoilor copilului, să garanteze sănătatea fizică și psihică a copiilor și să le ofere acces la servicii de bază
  • acordarea de asistență copiilor neînsoțiți, inclusiv prin numirea rapidă a unui tutore legal sau a unei reprezentări corespunzătoare
  • consolidarea politicilor de combatere a traficului de copii, definirea unor strategii de identificare a victimelor traficului de persoane și sensibilizarea copiilor și a familiilor acestora cu privire la riscul de exploatare
  • asigurarea faptului că situațiile de urgență nu sunt instrumentalizate în ceea ce privește tutela copiilor și, în special, că nu ar trebui să aibă loc adopții pe durata conflictelor armate

Concluziile se referă, de asemenea, la Strategia Uniunii Europene privind drepturile copilului în sens mai larg. În special, Consiliul invită statele membre să elaboreze politici cuprinzătoare pentru a asigura respectarea drepturilor tuturor copiilor, fără nicio discriminare, să își intensifice eforturile de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva copiilor, să își consolideze sistemele judiciare astfel încât acestea să respecte drepturile copiilor și să crească numărul de posibilități oferite copiilor de a fi membri responsabili și rezilienți ai societății digitale.

Sursa articolului: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-rights-child/ .

Sursa foto: Arhiva SERA ROMANIA

  
Proudly powered by WordPress