Fundaţia SERA Romania, având ca partener asociat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, a organizat astăzi la Mahmudia ultimul seminar cu tema „Rolul comunității în reducerea riscurilor privind separarea copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea”, din cadrul proiectului „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” – COD SMIS 2014+: 129309, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
La eveniment au participat atat reprezentanti ai primariei Mahmudia si ai primariilor din zona, cat si profesori, asistenti comunitari, asistenti sociali, specialisti in sanatate mintala si beneficiari (parinti), pentru a discuta despre prevenirea separarii copilului de familia naturala si provocarile de a avea copii cu dizabilitati.
Proiectul are ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea și ITI Delta Dunării. Proiectul vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii expuși riscului de separare de familie, prin acrodarea de subvenții pentru evitarea riscului de separare de familie și asigurarea de servicii de consiliere, sprijin și de recuperare în cadrul celor 2 centre care vor fi înființate în cadrul proiectului, respectiv: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Tulcea și Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
  
Proudly powered by WordPress