Fundaţia SERA Romania, având ca partener asociat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, are plăcerea de a vă invita să participați la o nouă masă rotundă cu tema „Măsuri inovative de abordare şi promovare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea”.
Evenimentul va avea loc în Sala de ședințe de la Primăria orașului Măcin, str. Florilor nr. 1, Măcin, jud. Tulcea, în data de 17 martie 2022, începând cu ora 10.00. Primirea și înregistrarea participanților vor avea loc între orele 9.30-10.00.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” – COD SMIS 2014+: 129309, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.
La masa rotundă vor participa atât factorii de decizie de la nivel local cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor copilului, cât și specialiști, din instituțiile din Măcin și din localitățile apropiate, implicați în promovarea și respectarea drepturilor copilului. Scopul evenimentului este de a aduce la aceeași masă actori locali relevanți pentru a dezbate împreună măsurile inovative de abordare şi promovare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea, în vederea creării unui îndrumar, care va fi diseminat ulterior instituțiilor de resort din județ.
Proiectul „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” are ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea și ITI Delta Dunării.
Proiectul vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii expuși riscului de separare de familie, prin acrodarea de subvenții pentru evitarea riscului de separare de familie și asigurarea de servicii de consiliere, sprijin și de recuperare în cadrul celor 2 centre care vor fi înființate în cadrul proiectului, respectiv: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Tulcea și Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.
  
Proudly powered by WordPress