Pe 26 mai 2021 am dat startul primului eveniment din cadrul proiectului nostru din Tulcea – Masa rotunda “Masuri inovative de abordare si promovare a prevenirii separarii copilului de familie, egalitate de sanse si nediscriminare in judetul Tulcea”.

La masa rotunda au participat atat factorii de decizie de la nivel local cu responsabilitati in domeniul protectiei drepturilor copilului, cat si specialisti din institutiile din Tulcea si din localitatile apropiate implicati in promovarea si respectarea drepturilor copilului.

Scopul evenimentului a fost de a aduce la aceeasi masa actori locali relevanti pentru a dezbate impreuna masurile inovative de abordare si promovare a prevenirii separarii copilului de familie, egalitate de sanse si nediscriminare in judetul Tulcea, in vederea crearii unui îndrumar in acest sens, care va fi diseminat ulterior institutiilor de resort din judet.

Multumim gazdei noastre – Consiliul Județean Tulcea, partenerului nostru cheie – Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea si mai ales specialistilor in domeniul protectiei copilului din orasul Tulcea si din localitatile apropiate pentru participarea la grupurile de lucru din proiect de astazi. Am reusit sa identificam impreuna masurile cele mai potrivite pentru prevenirea separarii copilului de familie si modalitatile cele mai eficiente de interventie a institutiilor care au un rol in domeniul protectiei copilului.

* Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” – COD SMIS 2014+: 129309, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Proiectul are ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea și ITI Delta Dunării. Acesta vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii expuși riscului de separare de familie, prin acrodarea de subvenții pentru evitarea riscului de separare de familie și asigurarea de servicii de consiliere, sprijin și de recuperare în cadrul celor 2 centre care vor fi înființate în cadrul proiectului, respectiv: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Tulcea și Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.

   

  
Proudly powered by WordPress