Activități finanțate

A.1. Activități specifice managementului proiectului
A1.1. Organizarea tehnică și financiară a proiectului
A1.2. Activități transversale
A.2. Campanii de informare și conștientizare, acțiuni de promovare a egalității de șanse și nediscriminare
A.2.1. Măsuri inovative de abordare și promovare a prevenirii separării copilului de familie, promovarea egalității de șanse și nediscriminării
A.2.2 Campanie de informare și conștientizare în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului
A.2.3.Selecția grupului țintă și monitorizarea acestuia
A.3. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a situațiilor de risc de separare de familie
A 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului de separare
A.3.2. Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/institutionalizării
A.4. Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire rezidențială către servicii la nivelul comunității
A.4.1. Înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale
A.4.2. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii
A 4.3. Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități